AQUA-EKO

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov

Viac o Aqua Eko

Viac informácií o výrobe elektriny

25 rokov Energy Group

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

o Aqua-Eko

AQUA-EKO je správcom vodného diela MVE Ružbašská Miľava, ktoré je súčasťou viacerých vodných diel na rieke Poprad.

Vodná elektráreň je technologicky pripravená využívať hydropotenciál rieky na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Súčasťou vodného diela je moderný rybovod, ktorý umožňuje migráciu rýb v rieke Poprad.

Viac o nás

Výroba elektrickej energie

Malá vodná elektráreň Ružbašská Miľava má inštalovanú technológiu výroby elektrickej energie na dvoch Kaplanových turbínach s celkovým max. výkonom do 1 MW.

Viac o výrobe

Predaj elektrickej energie

Vyrobená elektrická energia z vodného diela bude klasifikovaná ako energia z obnoviteľných zdrojov. Jej výkupnú cenu stanoví ÚRSO.

Viac informácií

 

Voľné pracovné miesta

Hľadáte zamestnanie? Pošlite nám svoj životopis.   Kariéra

Predstavenstvo

Ing. Andrej Obrtlík
Predseda predstavenstva

Ing. Eva Krčová
Člen predstavenstva

Ing. Štefan Vystavel
Člen predstavenstva
V prípade otázok nás kontaktujte tu.

Podporujeme

Podporná nadácia EG pomáhala aj v čase pandémie

23. 12. 2020

V roku 2020 poznačenom pandémiou, kedy boli niektoré naše spoločnosti nútené prejsť v najhorších mesiacoch na skrátené úväzky a pristúpiť k zníženiu platov, by sa finančná pomoc hodila mnohým.

Prečítať viac   Zdielať

EG podporila 25 zamestnancov

7. 1. 2019

Pri príležitosti osláv 25. výročia založenia skupiny Energy Group sa jej vedenie v spolupráci so svojimi partnermi z členských spoločností rozhodlo obdarovať prostredníctvom Podpornej asociácie EG 25 svojich zamestnancov, ktorí sa ocitli v ťažkej životej situácii alebo hmotnej núdzi.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články