Malá vodná elektráreň

Elektrická energia
z hydropotenciálu rieky

V roku 2013 sme dokončili výstavbu vodného diela MVE Ružbažská Miľava na rieke Poprad, ktoré je pripravené na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

MVE Ružbašská Miľava je súčasťou viacerých vodných diel na rieke Poprad. Hydropotenciál rieky bude v rámci programu OZE využívaný na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Vodné dielo je zároveň súčasťou protipovodňovej ochrany územia na rieke Poprad.

Malá vodná elektráreň Ružbašská Miľava má inštalovanú technológiu výroby elektrickej energie na dvoch Kaplanových turbínach s celkovým max. výkonom do 1 MW. Vyrobená elektrická energia bude dodávaná do verejnej distribučnej siete.

História spoločnosti

2016

Člen skupiny EG

AQUA-EKO sa stáva členom skupiny ENERGY GROUP

2009

Odkúpenie vodného diela

Odkúpenie rozostavanej stavby MVE Ružbažská Miľava

2011

Nový rybovod

Dokončenie moderného rybovodu umožňujúceho migráciu rýb do vodnej plochy MVE Ružbažská Miľava

2013

Skúšobná prevádzka

Po dokončení stavebných prác je MVE Ružbažská Miľava v skúšobnej prevádzke

Predstavenstvo

Ing. Andrej Obrtlík
Predseda predstavenstva

Ing. Eva Krčová
Člen predstavenstva

Ing. Štefan Vystavel
Člen predstavenstva

Firemný časopis EG 3 / 2021

30. September

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2021

30. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2021

30. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2020

30. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2020

30. September

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2020

30. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2020

17. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2019

17. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2019

27. September

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2019

28. Jun

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2019

31. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2018

17. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 25 rokov / 2018

30. November

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2018

17. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2018

27. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2018

27. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2017

19. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2017

30. September

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2017

30. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2017

30. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2016

19. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2016

3. November

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2016

17. Jún

Stiahnuť PDF

Podporujeme

Podporná nadácia EG pomáhala aj v čase pandémie

23. 12. 2020

V roku 2020 poznačenom pandémiou, kedy boli niektoré naše spoločnosti nútené prejsť v najhorších mesiacoch na skrátené úväzky a pristúpiť k zníženiu platov, by sa finančná pomoc hodila mnohým.

Prečítať viac   Zdielať

EG podporila 25 zamestnancov

7. 1. 2019

Pri príležitosti osláv 25. výročia založenia skupiny Energy Group sa jej vedenie v spolupráci so svojimi partnermi z členských spoločností rozhodlo obdarovať prostredníctvom Podpornej asociácie EG 25 svojich zamestnancov, ktorí sa ocitli v ťažkej životej situácii alebo hmotnej núdzi.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články